breiboezem-steun-ons

Steun BreiBoezem

Vul in het volgende veld het bedrag dat je wil doneren in.
Doneer € -


Hartelijk dank voor jouw bijdrage!
Team BreiBoezem

Stichting BreiBoezem is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om deze status te krijgen moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Omdat wij de ANBI-status hebben gelden speciale gunstige belastingregels en kun je giften, schenkingen en legaten geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen op het belastbaar inkomen. Dit geldt voor zowel eenmalige als periodieke giften.

Een ANBI is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen komen daarom volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Wij hebben in onze statuten opgenomen dat, mocht Stichting BreiBoezem opgeheven worden, het batig liquidatiesaldo naar de volgende instellingen zal gaan:

Stichting BreiBoezem is ingeschreven bij de KvK onder nummer 62404679
RSIN/fiscaal nummer : 8548.04.675
IBAN-rekeningnummer NL72 INGB 0006 7471 11